top of page

Zespół cieśni kanału nadgarstka (ZCN, ang.CTS)

Zaktualizowano: 18 maj 2021

jest to choroba wywołana długotrwałym uciskiem na nerw pośrodkowy w obrębie nadgarstka.




1. Objawy


Najbardziej typowym objawem zespołu cieśni kanału nadgarstka są mrowienia palców I, II i III i częściowo IV występujące w nocy, czasami wybudzające ze snu.

Innymi objawami ucisku na nerw są: zaburzenia czucia, ból o charakterze piekącym.

W bardziej zaawansowanej chorobie dołączają się zaburzenia motoryki dłoni - problemy w czynnościach precyzyjnych oraz osłabienie siły dłoni.

W przypadku choroby trwającej latami dochodzi do zaniku mięśni kciuka.


2. Przyczyny


Nie są znane, ale poznaliśmy czynniki ryzyka tej choroby. Należą do nich czynniki genetyczne - opisywane jest 16 loci genomu kodujących ZCN.

Wg badań amerykańskiego instytutu NIOSH 75% przypadków z 5 milionów ma związek z wykonywaną pracą -powtarzalnych czynności manualnych. ZCN występuje statystycznie częściej u kobiet. Pozostałe czynniki ryzyka mają słabszą korelację.


3. Diagnostyka


Mimo, że od pierwszego opisu choroby przez Sir Jamesa Pageta minęło ponad 125 lat nadal nie ma konsensusu środowisk chirurgii ręki dotyczących wytycznych diagnostyki ZCN.

Najistotniejszą rolę grają:

  • objawy kliniczne - czyli wywiad z pacjentem

  • badanie USG nerwu pośrodkowego- badanie przeprowadzone przez dr Andrea S Klauser - link tutaj - wykazało bardzo silną zależność między polem powierzchni nerwu a stopniem zaawansowania klinicznego

  • badanie EMG zwane badaniem przewodnictwa - bada szybkość przewodzenia impulsu przez nerw pośrodkowy

4. Leczenie


Bez wątpienia najskuteczniejszą opisywaną w literaturze metodą leczenia ZCN jest leczenie operacyjne.


Leczenie operacyjne wykonujemy w ramach Chirurgii Jednego Dnia  techniką z małego dostępu operacyjnego w znieczuleniu WALANT.


5. Nawrót


Nawrót objawów jest rzadki, wg. literatury od 0 - 19%.


6. Czy zawsze trzeba operować?

Nie. W pierwszym etapie zaleca się jednak próbę leczenia zachowawczego obejmującą fizjoterapię - w przypadku braku poprawy po 2-7 tygodni zalecane jest leczenie operacyjne wg. AAOS.

Comentários


bottom of page