top of page

Przykurcz Dupuytrena

Zaktualizowano: 18 maj 2021

czyli przykurcz rozścięgna dłoniowego jest chorobą objawiającą się permamentnym przykurczem palców.

1. Przyczyny


Przyczyny nie są do końca poznane. W literaturze opisuje się czynniki ryzyka jaki są historia rodzinna, alkoholizm, palenie papierosów, cukrzyca, urazy, padaczka, choroby tarczycy oraz wątroby. Mechanizmem powstawania jest rozplem komórek tkanki łącznej w obrębie rozścięgna dłoniowego


2. Diagnostyka


Diagnostyka obejmuje przede wszystkim badanie przedmiotowe przez ortopedę. Pomocnym w ocenie choroby jest test stołu, który wskazuje stopień zaawansowania choroby.


3. Leczenie


Podobnie jak w innych chorobach narządu ruchu w leczeniu możemy wyodrębnić leczenie farmakologiczne oraz zabiegowe.


Leczenie farmakologiczne preferowane jest w początkowych stadiach choroby i obejmuje:

  • wstrzyknięcie enzymu (Kolagenazy

- lek Xiapex - obecnie niedostępny) - lek rozpuszczający pasma tkanki łącznej

  • wstrzyknięcie Triamhexalu

- rodzaj sterydu skuteczny w początkowej fazie choroby


Leczenie operacyjne obejmuje:

  • małoinwazyjną metodę PNF ( percutaneus needle fasciotomy)

- zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym - przy pomocy igieł wykonuje się przecięcie rozścięgna


  • otwarta fasciotomia

-zabieg operacyjny polegający na usunięciu przykurczonego rozścięgna i plastyce skóry


4. Nawrót


Niestety choroba ta z natury ma duży odsetek nawrotów po leczeniu operacyjnym od 23-71% w zależności od indywidualnych predyspozycji.


5. Czy zawsze trzeba operować?


Nie. U każdego pacjenta należy indywidualnie ocenić czynniki ryzyka i stopień przykurczu palców, omówić wszystkie za i przeciw leczeniu operacyjnemu.Comments


bottom of page