top of page

Czy znieczulenie miejscowe musi boleć? Rola znieczulenia WALANT w chirurgii ręki

Zaktualizowano: 12 lis 2023

7 dni po operacji zespołu cieśni kanału nadgarstka w znieczuleniu WALANT
Zespół cieśni kanału nadgarstka 7 dni po operacji w znieczuleniu WALANT.

WALANT (wide awake local anasthesia no tourniquet tłum: znieczulenie miejscowe bez opaski uciskowej ) to technika, która el


iminuje konieczność wykonywania operacji z użyciem opaski uciskowej, znieczulenia ogólnego, itubacji, sedacji lub anestezjologa.WALANT może być skutecznie stosowany w chirurgii kończyn górnych i dolnych; stanowi także użyteczną opcję dla pacjentów niewłaściwych do znieczulenia ogólnego.


Istnieje rosnące siła dowodów na poparcie zastosowania WALANT w bardziej skomplikowanych operacjach w chirurgii zarówno górnych, jak i dolnych kończyn.


WALANT to bezpieczna, skuteczna i prosta technika eliminująca całkowicie ból pacjenta rewolucjonizująca dostępność i bezpieczeństwo przeprowadzanych procedur.

Korzyści ekonomiczne wynikają z mniejszego zapotrzebowania na personel operacyjny/anestezjologiczny, przestrzeń, sprzęt, czas i pobyt pacjenta w szpitalu.

Brak konieczności znieczulenia ogólnego ogranicza stosowanie roztworów gazowych leków, co skutkuje mniejszym r


yzykiem transmisji infekcji zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.


WALANT zapewnia praktycznie bezkrwawe pole chirurgiczne. Główne wyzwania obejmują ostrożny dobór pacjentów i wszechstronne szkolenie przyszłych chirurgów w celu bezpiecznego wykonywania tej techniki.


Historia chirurgii ręki po urazach opierała się na połączeniu znieczulenia miejscowego i ogólnego oraz stosowania o


paski uciskowej. Ponad 10 lat temu kanadyjski chirurg ręki Donald Lalonde upowszechnił technikę wide-awake, local anesthesia, no tourniquet (WALANT). Technika ta polega na podawaniu do obszaru operacyjnego miejscowego środka znieczulającego i adrenaliny, pozostawiając wystarczająco dużo czasu na wystąpienie przedoperacyjnego zwężenia naczyń krwionośnych; ma to na celu zapewnienie wystarczającej analgezji bez konieczności stosowania opaski uciskowej.


Liczne badania wykazały korzystne wyniki i satysfakcję pacjentów podczas stosowania WALANT. Wykonywanie operacji ręki bez użycia opaski uciskowej zwiększa komfort pacjenta, jednocześnie utrzymując stosunkowo bezkrwawe pole operacyjne. Pacjent w pełnej świadomości jest także w stanie potwierdzić miejsce i lokalizację operacji, co zmniejsza ryzyko błędnego miejsca lub strony operacji. Integracja WALANT już miała miejsce w różnych krajach o różnym poziomie zasobów opieki zdrowotnej; w krajach o niskich dochodach technika ta


stanowi znaczącą szansę na wykonywanie operacji ręki, które wcześniej nie byłyby możliwe. Początkowo brak przyjęcia techniki WALANT do chirurgii ręki wynikał z przekonania, że duże ilości adrenaliny powodują niedokrwienie palców. Podczas gdy adrenalina wywołuje tymczasowy spadek nasycenia tlenu w końcówkach palców, liczne badania nie wykazały ryzyka długotrwałego niedokrwienia; potwierdza to duża seria kolejnych przypadków stosowania adrenaliny w palcach, która nie wykazała przypadków niedokrwienia palca.


Podsumowując korzyści dla p


acjentów to

  1. Brak konieczności ogólnego znieczulenia: Pacjent jest w pełnej świadomości podczas operacji, co eliminuje ryzyko związane z ogólnym znieczuleniem, takie jak problemy ze snem, nudności czy wymioty po operacji.

  2. Mniejsze ryzyko infekcji: Brak konieczności stosowania ogólnego znieczulenia zmniejsza ilość procedur generujących aerozol, co ogranicza ryzyko transmisji infekcji między pacjentem a personelem medycznym.

  3. Krótszy czas hospitalizacji: Pacjenci, którzy przeszli operację z użyciem WALANT, mogą zazwyczaj opuścić szpital tego samego dnia, co skraca czas hospitalizacji i pozwala na szybszy powrót do domu i normalnego życia.

  4. Brak potrzeby tourniquetu: Technika WALANT eliminuje konieczność stosowania opaski uciskowej, co może zminimalizować dyskomfort związany z jej użyciem i ryzyko powikłań.

  5. Większa kontrola pacjenta: Pacjent w pełnej świadomości może aktywnie potwierdzać miejsce i lokaliz


ację operacji, co zmniejsza ryzyko błędnego miejsca lub strony operacji.

  1. Mniejsze ryzyko długotrwałego niedokrwienia palców: Badania wykazały, że stosowanie adrenaliny w technice WALANT nie powoduje długotrwałego niedokrwienia palców, co sprawia, że jest to bezpieczna opcja dla większości pacjentów.

  2. Zmniejszone ryzyko powikłań: Pacjenci operowani techniką WALANT często zgłaszają n


iższy poziom bólu po operacji, co może zmniejszyć potrzebę stosowania opioidów i zmniejszyć ryzyko związane z nimi powikłań.

  1. Zwiększona satysfakcja pacjenta: Pacjenci często wykazują zadowolenie z operacji przeprowadzanej w pełnej świadomości, ponieważ czują się bardziej zaangażowani w swoją opiekę i mogą na bieżąco komunikować swoje odczucia chirurgowi.

  2. Krótszy czas operacji: W niektórych przypadkach technika WALANT może skrócić czas trwania operacji w porównaniu z tradycyjnymi metodami znieczulania, co może być korzystne zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego.

  3. Redukcja kosztów: Technika WALANT może przynosić korzyści ekonomiczne, takie jak mniejsze zużycie zasobów, krótszy czas operacji i mniejsze koszty związane z utrzymaniem personelu anestezjologicznego.


Słowa kluczowe: chirurgia ręki, znieczulenie, WALANT, bezpieczne znieczulenie
Literatura:

Arch Plast Surg. 2022 Jul; 49(4): 531–537. Published online 2022 Jul 30. doi: 10.1055/s-0042-1748659

15 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page